Je výhodné mít nějaké překladatele, kteří se zaměřují na překlad nového obsahu a jiné překladatele zaměřené na kontrolu překladů. Obecně posuzovatelé by měli být překladatelé, kteří také Scratch používají s mládeží jako třeba lektoři. Pro žádost stát se posuzovatelem prosím vyplň tento krátky dotazník.


V překladech by posuzovatelé měli hledat:

  • Vhodnost překladu: jestli má správný význam a jestli je vhodný pro děti (např. 12 let staré), prosím vyhýbejte se příliš technickému žargonu
  • Překlepy a nejednotná velká písmena nebo interpunkce.
  • Zástupné výrazy se nepřekládají: ve zprávě jako 'Navštiv {helpLink} pro další informace.' část uvnitř '{...}' by neměla být překládána.

Posuzovatelé by neměli posuzovat své vlastní překlady: když uděláte opravy překladu, označte jej zkontrolovaný ale když přeložíte nepřeložený řetězec, nechte jej nezkontrolovaný pro kontrolu jinými posuzovateli. 

Také doporučujeme posuzovatelům připojit se k našemu Slack společenství. Může být prospěšné mít možnost diskutovat o záludných překladech s lidmi překládajícími do jiných jazyků.