Dzieje się tak, ponieważ twój projekt.json jest zbyt duży niż limit pliku 5 MB. project.js jest plikiem, który zawiera informacje o twoim projekcie, w tym z wszystkimi blokami.