Online verze prostředí Scratch by měla běžet na většině prohlížečů a operačních systémů.  Tím je řečeno, že Tým Scratch jen spravuje Scratch k zajištění správného běhu na následujících prohlížečích: 


Desktop

  • Chrome (63+)
  • Edge (15+)
  • Firefox (57+)
  • Safari (11+)

Internet Explorer NENÍ podporován.

Tablet

  • Mobile Chrome (63+)
  • Mobile Safari (11+)


Užití jiného operačního systému a/nebo prohlížeče může vyústit v nežádoucí chování, které Tým Scratch nebude schopen pro tebe opravit.


S offline verzemi Scratch je to tak, že Scratch Team pouze spravuje Scratch verze pro stažení, které se nalézají na naší stránce stahování, https://scratch.mit.edu/download. Ale také existuje Scratch verze spravovaná od nadace Raspberry Pi pro Raspbian. Máme také aplikaci Scratch 2 (https://scratch.mit.edu/download/scratch2) a aplikaci Scratch 1.4 (https://scratch.mit.edu/scratch_1.4/) dostupné ke stažení.