Jestliže je tvůj účet zablokovaný dočasně, uvidíš datum a čas kdy blokace pomine.. V takovém případě prosím nekontaktuj Tým Scratch. Budeš moci se přihlásit, jakmile blokace vyprší a my její délku nezkrátíme na žádost.


Když tvůj účet není dočasně blokovaný, uvidíš formulář na obrazovce po přihlášení. Můžeš tento formulář klidně použít k objasnění, jak tvůj účet porušil pravidla společenství a poskytnout emaílovou adresu, kde tě Tým Scratch může kontaktovat. Čteme každou zprávu poslanou tímto formulářem a společně s tebou ti pomůžeme k návratu do Scratch.


Je důležité, abys nevytvářel/a alternativní účty k obejití zákazu. Prosím projdi odvolacím procesem. Vytváření alternativních účtů je proti Pravidlům společenství a může prodloužit dobu, kdy jsi blokován/a.