Neposkytujeme nastavení, která by vám umožňovala vypnout možnost jiného účtu sdílet nebo komentovat na Scratch webu. Avšak je tu skupina voleb, které můžete uvážit pro omezení interakcí vašich žáků s ostatními Scratchery.

Jednou možností by bylo vypnout komentování na každé stránce jednotlivého studentského profilu a stránkách projektů - toto omezí ostatní Scratchery od komunikace s vašimi žáky kromě “líbí se” a “oblíbené” jejich projektů. Avšak to nezastaví vaše žáky od sdílení projektů nebo komentování na Scratch webu.

Alternativně můžete uvažovat o Scratch aplikaci (dostupné pro Windows, MacOS, ChromeOS a Android). Ta umožní vašim žákům pokračovat ve tvorbě projektů offline bez přidaných součástí on-line společenství Scratch: https://scratch.mit.edu/download