Jestliže máš potíže při ukládání projektů, zde je několik nápadů jak to opravit. 


Velikost zvuku nebo obrazu: Když je zvuk nebo obrázek větší než maximální velikost souboru ve Scratch (10MB), pak se projekt neuloží. Když zvuk rozdělíš na více částí editorem zvuku, pak by se měl uložit.


Pro dělení zvuku na menší kousky zkus toto:

1) Klikni na záložku Zvuky a vyber si soubor hudby nebo zvuky, který je dlouhý.

2) Zvol si úsek zvuku, počínaje začátkem. 

3) Klikni na tlačítko "Kopírovat do nového". (Kdyby se nevytvořil nový zvuk, díl je moc velký, pak zvol menší oblast.) 

4) Zvol následující úsek zvuku. Opět klikni na "Kopírovat do nového". 

5) Opakuj proces dokud není celý zvuk nalámán do částí.  

Můžeš teď přehrávat zvuky jeden za druhým. Klikni na záložku Scénáře. Slep spolu bloky "přehraj zvuk až do konce" aby se přehrály všechny zvuky za sebou.


Velikost souboru projektu: Další věcí, která může způsobit neuložení projektu je obzvláště veliký projekt se spoustou postav a scénářů.  Scratch ukládá informaci o projektu v souboru nazvaném project.json, který má vlastní limit velikosti souboru 5MB. Jestliže máš soubor s hodně postavami a spoustou scénářů, zkus použít méně postav nebo méně bloků.


Internetové spojení: Projekt se nemusí uložit, když ztratíš internetové připojení během pokusu o uložení. 


Odhlášení: Další věcí, která často zaviní, že lidé nemohou ukládat je, když dojde k odhlášení z jejich účtu.  To může nastat když dojde k přihlášení k účtu z více počítačů nebo když se stejný počítač přihlásí k více účtům.  Obvykle se to stává, když někdo pracuje jak z domova tak ze školy, když více osob sdílí účet (což nedoporučujeme), nebo když dva lidé pracují na stejném počítači. 


Pro zabránění odhlašování nesdílej účty Scratch s jinými a přihlašuj se v jednom okamžiku z jediného počítače k jedinému účtu. Také se určitě odhlašuj po dokončení práce na Scratch ve škole, knihovně nebo jiném sdíleném počítači.