Če imaš težave s shranjevanjem projekta, je tukaj nekaj predlogov, kako jih rešiti. 


Velikost zvoka ali slike: Če sta bodisi zvok bodisi slika večja od največje dovoljene velikost datoteke v Scratchu (10MB), se projekt ne bo shranil. Če razrežeš zvok z urejevalnikom zvoka na več krajših delov, ga boš lahko shrani.


Za razrez zvoka v več krajših delov, poskusi naslednje:

1) Klikni na zavihek Zvoki in izberi glasbo ali zvok, ki je predolg.

2) Izberi del zvoka. Začni na začetku. 

3) Klikni na gumb "Kopiraj v novo". (Če ne ustvari novega zvoka, je del predolg, zato izberi krajši del.) 

4) Izberi nov del zvoka. Ponovno klikni na gumb "Kopiraj v novo". 

5) Ponavljaj proces dokler ni celoten zvok razdeljen na krajše dele.  

Zdaj lahko predvajaš vse dele zvoka enega za drugim. Klikni na zavihek Koda. Sestavi skupaj delčke "predvajaj zvok do konca", da se zvoki izvedejo po vrsti.


Velikost projekta: Še ena stvar, ki lahko povzroči, da se projekt ne shrani, je, če je to velik projekt z veliko liki in kode.  Scratch shranjuje podatke o projektu v datoteki z imenom project.json, ki je omejena na 5MB. Če imaš datoteko z veliko liki in kode, poizkusi uporabiti manj likov ali manj delčkov kode.


Internetna povezava: Projekt se lahko ne shrani, če med shranjevanjem izgubiš internetno povezavo. 


Izpisan: Še ena stvar, ki pogosto povzroči, da ljudje ne morejo shraniti svojega projekta je, če so vmes izpisali iz računa.  To se lahko zgodi, če si hkrati z istim računom vpisan v več računalnikih ali če si na istem računalniku vpisan z več računi.  Običajno se zgodi, ko nekdo dela z istim računom tako v šoli kot doma, če si račun deli več oseb (česar ne priporočamo), ali če dve osebi delata na istem računalniku. 


Da bi preprečil izpis, ne deli svojega Scratch računa z drugimi in bodi hkrati vpisan le v en računalnik in z enim računom. Prav tako poskrbi, da se po končanem delu s Scratchem v šoli, knjižnici ali drugem računalniku, ki ga uporablja še kdo drug, izpišeš.