Jako mnoho jiných velkých webserverů, používáme Content Delivery Network (CDN) k distribuci Scratch po celém světě. I když CDNs způsobí Scratch zrychlení a zjednoduší přístup z mnoha míst, je možné aby Scratchové CDN servery sdílely IP adresu s weby, které jsou blokované ve vaší síti. Když tvůj filtr blokuje IP adresu jiného webu a odpověď je cacheována, muže to také blokovat Scratch. 


Z tohoto důvodu doporučujeme blokovat weby použitím doménových jmen namísto IP adres, které jsou stále víc sdílené. Pokud to váš sítový administrátor udělal a stále se potkáváš s problémy, ujisti se že tvůj síťový filtr podporuje Server Name Indication neboli “SNI”. Pokud určitě víš, že všechno toto je konfigurováno správně, doporučujeme vymazat tvou síťovou cache a pak se pokusit přistoupit do Scratch znovu.