Cáp phép / Quyền lực

Tôi có thể dùng ảnh chụp màn hình để đưa vào sách hoặc bài thuyết trình được không?
You can use screenshots / images of the Scratch application and website in a book or presentation, and consider them to be licensed under the Creative Commo...
Mon, 18 Tháng 5, 2020 tại 7:39 SA
Tôi có thể đưa mô tả Scratch vào tài liệu quảng cáo hoặc tài liệu khác không?
Sure! We recommend the following description: "Scratch is a coding language and online community where you can create your own interactive stories, gam...
Mon, 18 Tháng 5, 2020 tại 7:39 SA
Tôi có thể sử dụng / phối lại những tài liệu hỗ trợ của Scratch, nhân vật, hình ảnh, âm thanh hoặc những chương trình mẫu mà tôi đã tìm thấy ở trang Scratch được không?
Yes: Most Scratch support materials on the Scratch website are available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike license. There are a few exceptio...
Mon, 18 Tháng 5, 2020 tại 7:39 SA
Tôi có thể bán các chương trình Scratch của tôi không?
Yes: Your Scratch project is your creation. But keep in mind that once you share your project on the Scratch website, everyone is free to download, remix, a...
Mon, 18 Tháng 5, 2020 tại 7:39 SA