Άδειες

Μπορώ να χρησιμοποιήσω στιγμιότυπα του Scratch σε βιβλίο ή παρουσίαση;
You can use screenshots / images of the Scratch application and website in a book or presentation, and consider them to be licensed under the Creative Commo...
Mon, 18 Μαι, 2020 στο 7:39 ΠΜ
Μπορώ να συμπεριλάβω μια περιγραφή του Scratch σε φυλλάδια ή άλλο υλικό;
Sure! We recommend the following description: "Scratch is a coding language and online community where you can create your own interactive stories, gam...
Mon, 18 Μαι, 2020 στο 7:39 ΠΜ
Μπορώ να χρησιμοποιήσω / αναμείξω υποστηρικτικό υλικό, αντικείμενα, εικόνες ήχους ή παραδείγματα έργων Scratch που βρήκα στον ιστότοπο;
Yes: Most Scratch support materials on the Scratch website are available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike license. There are a few exceptio...
Tue, 16 Φεβ, 2021 στο 12:05 ΠΜ
Μπορώ να πουλήσω τα Scratch έργα μου;
Yes: Your Scratch project is your creation. But keep in mind that once you share your project on the Scratch website, everyone is free to download, remix, a...
Mon, 18 Μαι, 2020 στο 7:39 ΠΜ