Licencje/uprawnienia

Czy mogę używać zrzutów ekranu ze Scratcha w książce lub prezentacji?
You can use screenshots / images of the Scratch application and website in a book or presentation, and consider them to be licensed under the Creative Commo...
pon, 18 Maj, 2020 o 7:39 RANO
Czy mogę dołączyć opis Scratcha do broszur lub innych materiałów?
Sure! We recommend the following description: "Scratch is a coding language and online community where you can create your own interactive stories, gam...
pon, 18 Maj, 2020 o 7:39 RANO
Czy mogę używać / remiksować materiały pomocnicze Scratch, duszki, obrazy, dźwięki lub przykładowe projekty, które znalazłem na stronie?
Yes: Most Scratch support materials on the Scratch website are available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike license. There are a few exceptio...
pon, 18 Maj, 2020 o 7:39 RANO
Czy mogę sprzedać moje projekty Scratch?
Yes: Your Scratch project is your creation. But keep in mind that once you share your project on the Scratch website, everyone is free to download, remix, a...
pon, 18 Maj, 2020 o 7:39 RANO