Лицензи/Разрешения

Мога ли да използвам екранни снимки от Scratch в книга или презентация?
You can use screenshots / images of the Scratch application and website in a book or presentation, and consider them to be licensed under the Creative Commo...
Mon, 18 май, 2020 в 7:39 AM
Мога ли да включа описание на Scratch и в брошура или други материали?
Sure! We recommend the following description: "Scratch is a coding language and online community where you can create your own interactive stories, gam...
Mon, 18 май, 2020 в 7:39 AM
Мога ли да използвам / прекомбинирам материалите на Scratch, изображения, картинки, звуци и примерни проекти, които се намират на уеб сайта?
Yes: Most Scratch support materials on the Scratch website are available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike license. There are a few exceptio...
Mon, 18 май, 2020 в 7:39 AM
Мога ли да продавам проектите си създадени със Scratch?
Yes: Your Scratch project is your creation. But keep in mind that once you share your project on the Scratch website, everyone is free to download, remix, a...
Mon, 18 май, 2020 в 7:39 AM