Učitelský účet smí pouze vytvářet nové účty žáků.Není zatím možné přidávat existující Scratch účty do třídy.

Jako náhradní řešení můžete uvážit následování existujících Scratcherů a nechat je následovat vás a vaše žáky. Můžete též přizvat existující uživatele ke správě vašich třídních studií. Touto cestou vy i vaši žáci (studentské účty stejně jako existující účty Scratch) si budete vědomi aktivit všech ostatních na serveru.