V tomto okamžiku nemáme způsob přenosu účtů žáků od jednoho učitele k jinému. Také nemáme způsob jak konvertovat účet studenta na běžný Scratch účet. Jsme stále v průběhu promýšlení, jak by tento přesun mohl vypadat a omlouváme se za potíže, které vám to působí. Prozatím máme několik doporučení, která by měla dovolit vašim žákům uchovat svou práci.

 

Jeden způsob pro žáky schopnými si uchovat svůj účet a projekty je ponechat jejich třídu "otevřenou." Žáci ztratí přístup ke svým účtům a projektům jen když je třída uzavřená.

 

Jestliže se nepřejete nechat třídu otevřenou, doporučujeme vám, aby si vaši žáci vytvořili nový (běžný) účet Scratch. Jakmile budou mít tento účet vytvořen, je mnoho způsobů jak si své projekty uchovají. První způsob by byl stáhnout si své projekty ze účtu žáka a pak znovu nahrát do jejich nově vytvořeného účtu. Alternativně – a možná snadněji – mohou použít Scratch funkci vylepšování a vylepšit své projekty z jejich studentských účtů v novém účtu. Vylepšování budou uchována i když bude původní projekt smazán.