Můžete si resetovat heslo svého studenta přechodem na Mé třídy a pak výběrem tříd na levé straně obrazovky. Klikněte na záložku "Studenti" a pak klikni na "Nastavení účtu" pod správným žákem.  


Odtud se můžete řídit instrukcemi, které se objeví v okně.