Scratch'in önceki sürümleriyle yapılmış projeleri paylaşabilir veya yükleyebilirsiniz, bunlar görünür ve oynanabilir olacaktır.


Ancak, Scratch'ın sonraki sürümlerinde yapılan veya düzenlenen projeleri indiremez ve önceki sürümlerde açamazsınız. Örneğin, Scratch 2.0'ın masaüstü sürümünde bir Scratch 3.0 projesini açamazsınız çünkü Scratch 2.0, .sb3 proje dosya biçimini nasıl okuyacağını bilmiyor.