Ano: Tvůj Scratch projekt je tvým dílem. Ale pamatuj, že jakmile svůj projekt sdílíš na webu Scratch, může každý tento projekt si volně stáhnout, vylepšit a znovu použít na základě Creative Commons licence Uveďte původ - Zachovejte licenci. Takže jestli zamýšlíš projekt prodávat, budeš jej asi chtít od-sdílet ze Scratch webu.