Ano, můžeš používat snímky obrazovky / obrázky Scratch aplikace i webu v knize nebo prezentaci a pokládat je licencované pod Creative Commons licencí Uveďte původ - Zachovejte licenci. Požadujeme, abys někam do svých materiálů začlenil poznámku říkající: "Scratch je projektem Nadace Scratch ve spolupráci s Lifelong Kindergarten Group na MIT Media Lab. Je dostupný zdarma na https://scratch.mit.edu".


Názvy Scratch Logo, Scratch Cat, Gobo, Pico, Nano, Giga, a Tera jsou ochrannými známkami Scratch a nemohou být použity bez výslovného svolení týmu Scratch.