S účem učitele máte možnost nastavit nebo resetovat hesla svých žáků. 


Můžete to udělat přes menu "Mé třídy":


Pak udělejte následující:

  • Klikněte na třídu, která obsahuje žáky kterým chcete změnit heslo
  • Klikněte na záložku "Studenti"
  • Klikněte na "Nastavení účtu" pro žáka, kterému chcete změnit heslo (bude to zapotřebí udělat pro každého žáka)Jakmile kliknete na tlačítko "Nastavení účtu", objeví se okno, které vám nabídne dvě možnosti pro změnu hesla: