ניתן למצוא את קוד המקור לעורך של סקראץ׳ כאן: https://github.com/llk/scratch-gui


למידע מעודכן אודות פיתוח פרוייקטים קשורים לאתר האינטרנט של סקראץ׳, ניתן לבקר באתר המפתחיםשלנו.