Jelikož seznam zařízení je vyráběn operačním systémem Android/Chrome, LEGO Boost se obvykle zobrazí jako “LEGO Move Hub” v seznamu zařízení.  


Doporučujeme zvolit "LEGO Move Hub " ze seznamu zařízení při pokusu o spojení s Lego Boost.