Jelikož seznam zařízení je vyráběn operačním systémem Android/Chrome, Lego WeDo 2.0 se obvykle zobrazí jako “LPF2 Smart Hub 2 I/O” v seznamu zařízení.  


Doporučujeme zvolit "LPF2 Smart Hub 2 I/O " ze seznamu zařízení při pokusu o spojení s Lego WeDo 2.0.