Účty učitelů Scratch v současnosti umožňují maximum 250 žáků ve třídě. Když potřebujete vytvořit víc než 250 žáků, budete potřebovat vytvořit více tříd.