Zaloguj się na swoje konto Scratch, a następnie odwiedź naszą stronę Ustawienia poczty e-mail, gdzie możesz zmienić swój adres e-mail. Po zmianie adresu e-mail musisz go ponownie potwierdzić.