Aby sprawdzić, czy Twoje konto jest potwierdzone, zaloguj się na swoje konto Scratch i przejdź do strony ustawień e-mail. Na potwierdzonych adresach e-mail będzie widoczny mały zielony znacznik wyboru. W przeciwnym razie zobaczysz tekst „Twój adres e-mail jest niepotwierdzony” w kolorze pomarańczowym.