Scratch jest rozwijany i utrzymywany przez Fundację Scratcha. Scratch opiera się na dogłębnych badaniach przeprowadzonych przez Mitcha Resnicka oraz innych pedagogów i badaczy z grupy Lifelong Kindergarten w MIT Media Lab. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Lifelong Kindergartenksiążkę napisaną przez Mitcha Resnicka. Artykuły o Scratchu można znaleźć na stronie internetowej Mitcha pod adresem web.media.mit.edu/~mres.