Deel geen persoonlijke contactgegevens, zoals je fysieke adres, e-mail, telefoonnummer of iets anders dat gebruikt kan worden om contact te leggen buiten de website van Scratch. Meld projecten, opmerkingen of forumberichten die dit soort informatie bevatten, zodat het Scratch-team de informatie kan verwijderen en de auteur kan herinneren aan ons beleid tegen het delen van persoonlijke contactinformatie.