Scratch gebruikt de instellingen van je browser om te bepalen waar je projecten opslaat wanneer je kiest voor Bestand > "Opslaan op je computer". De meeste browsers geven je een manier om deze instelling te veranderen.