Ακατάλληλο Περιεχόμενο

I found something inappropriate on Scratch. What should I do?
We appreciate your help in keeping Scratch safe. You can use the 'report' link to report any user's profile, comment, project or studio that is ...
Wed, 6 Μαι, 2020 στο 10:01 ΠΜ
Τι να κάνω αν δω κάποιον που είναι κακόβουλος ή ασεβής;
Please report anything that is disrespectful or unconstructive, and we’ll follow up with the author. Please don't respond to mean comments with more...
Tue, 16 Φεβ, 2021 στο 12:05 ΠΜ