Συχνές Ερωτήσεις

How can I stay safe on Scratch?
Here are some tips for staying safe on Scratch: 1. Do not share personally identifiable information on Scratch. Personally identifiable information is i...
Fri, 16 Ιουλ, 2021 στο 1:05 ΠΜ
Τι είναι το Scratch και τι μπορώ να κάνω με αυτό;
With the Scratch programming language and online community, you can create your own interactive stories, games, and animations -- and share your creations w...
Mon, 18 Μαι, 2020 στο 7:39 ΠΜ
Ποιες είναι οι απαιτήσεις συστήματος για το Scratch;
Scratch will run in most current web browsers on desktops, laptops and tablets. You can view projects on mobile phones, but currently we do not recommend cr...
Mon, 8 Ιουν, 2020 στο 7:01 ΜΜ
Do you have a downloadable version of Scratch so I can create and view projects offline?
The Scratch app allows you to create Scratch projects without an internet connection. You can download the Scratch app from the Scratch website or the app s...
Wed, 6 Μαι, 2020 στο 12:20 ΜΜ
Μπορώ ακόμα να ανεβάσω έργα που έχουν δημιουργηθεί με παλαιότερες εκδόσεις του Scratch στον ιστότοπο;
You can share or upload projects made with earlier versions of Scratch, and they will be visible and playable. However, you can’t download projects made...
Mon, 18 Μαι, 2020 στο 7:39 ΠΜ
Πόσο κοστίζει το Scratch; Χρειάζομαι κάποια άδεια;
Scratch is and always will be free. You don’t need a license to use Scratch in your school, home, or anywhere else. The development and maintenance of Scrat...
Mon, 18 Μαι, 2020 στο 7:39 ΠΜ
Ποιος δημιούργησε το Scratch;
Scratch is developed and maintained by the Scratch Foundation. Scratch is based on in-depth research by Mitch Resnick and other educators and researchers i...
Mon, 18 Μαι, 2020 στο 7:39 ΠΜ
Μπορώ να χρησιμοποιήσω εικόνες / ήχους / πολυμέσα από το διαδίκτυο στο έργο μου;
If you choose to integrate someone else’s work into your own project, be sure to give them credit on the project “credits” section, and include a link back ...
Tue, 16 Φεβ, 2021 στο 12:05 ΠΜ
Μπορώ να έχω περισσότερους από έναν λογαριασμό;
It's fine to have a few accounts on the Scratch website, as long as none of them are used to break the Community Guidelines. In that case, all related a...
Mon, 18 Μαι, 2020 στο 7:39 ΠΜ
What information am I allowed to share on Scratch?
Please don’t share personal contact information, such as your physical address, email, phone number, or anything else that can be used to make contact outsi...
Wed, 6 Μαι, 2020 στο 12:21 ΜΜ