Συχνές Ερωτήσεις

Πώς διαγράφω τον λογαριασμό μου;
Log into Scratch, and then click your username in the top right-hand corner. Select "Account Settings", then click the "I want to delete my a...
Wed, 17 Φεβ, 2021 στο 12:05 ΠΜ
Πού μπορώ να βρω τον πηγαίο κώδικα του Scratch;
You can find the source code for the Scratch editor on GitHub here: https://github.com/llk/scratch-gui For updated information on development projects r...
Mon, 18 Μαι, 2020 στο 7:39 ΠΜ
How do I report a project, comment, studio, or profile?
You can click the link that says "report" on any project, comment, discussion post, studio, or profile page where you see something that isn't...
Wed, 6 Μαι, 2020 στο 12:21 ΜΜ
Τι κάνει η ομάδα του Scratch όταν κάτι έχει αναφερθεί ή σημανθεί;
The Scratch Team reviews reported comments and projects every day. If something breaks the Scratch Community Guidelines, we will remove it and send a warnin...
Mon, 18 Μαι, 2020 στο 7:39 ΠΜ
Τι συμβαίνει όταν ένας λογαριασμός αποκλειστεί;
When an account is blocked, the owner can no longer access their account, use it to create projects, or post new comments. When they login, they see a page ...
Wed, 9 Σεπ, 2020 στο 1:01 ΠΜ
Scratch Extensions: what they are and how you can use them?
What are extensions? In the Scratch editor, you can add collections of extra blocks called "extensions." For example, there are extensions tha...
Wed, 6 Μαι, 2020 στο 12:21 ΜΜ
Cloud variables: what are they, who can see them, and what should I do if I find inappropriate ones?
Cloud variables allow for data from a project to be saved and shared with other people in the Scratch community. You can use cloud variables to make surveys...
Wed, 6 Μαι, 2020 στο 12:21 ΜΜ
Πώς μπορώ να φτιάξω μια μεταβλητή cloud;
Go to the "Variables" section of the blocks palette, select "Make a Variable", and then click the checkbox next to "Cloud variable ...
Thu, 26 Νοε, 2020 στο 12:03 ΠΜ
Why can't I use projects with cloud variables?
You need to be logged in to use projects with cloud variables. If you are logged in, your issue may be related to your Scratcher status. If you are stil...
Tue, 7 Ιουλ, 2020 στο 1:01 ΠΜ
Είναι δυνατό να φτιάξω παιχνίδια πολλών παιχτών με μεταβλητές cloud;
Multiplayer games may be difficult to create, due to network speed and synchronization issues. However, some Scratchers are coming up with creative ways to ...
Mon, 18 Μαι, 2020 στο 7:39 ΠΜ